Ana Korać spada u red najatraktivnijih srpskih starleta. Ponovo je učesnica rijaliti programa pa je u ovoj sezoni postala opaka i bacila oko na Davida Aleksandre Subotić. Nakon što je Aleksandra diskvalifikovana Ana se potpuno bacila na Davida.

O razgovoru:

Razgovor je interaktivna komunikacija između dva ili više ljudi.

Razvoj razgovora i etike je važan dio socijalizacije. Razvoj konverzacijskih vještina na novom jeziku je čest fokus nastave i učenja jezika.

Analiza razgovora je grana sociologije koja proučava strukturu i organizaciju ljudske interakcije sa specifičnijim fokusom na konverzacijsku interakciju.

Ne postoji opšteprihvaćena definicija razgovora, osim činjenice da razgovor uključuje barem dvoje ljudi koji razgovaraju zajedno. Prema tome, termin se često definira time što nije. Ritualizovana razmena, kao što je uzajamni pozdrav, nije razgovor, a interakcija koja uključuje označenu statusnu razliku (kao što je šef koji daje naredbe) takođe nije razgovor. Interakcija sa strogo fokusiranom temom ili svrhom se takođe generalno ne smatra razgovorom. Rezimirajući ova svojstva, jedan autor piše da je “Razgovor vrsta govora koji se događa neformalno, simetrično, iu svrhu uspostavljanja i održavanja društvenih veza.”

Iz manje tehničke perspektive, pisac o etiketi početkom 20. veka definisao je razgovor kao ljubazno davanje i uzimanje subjekata koje ljudi misle da razgovaraju sa kompanijom.

https://www.dailymotion.com/video/x70q77s

Razgovori slijede pravila etikete, jer razgovori su društvene interakcije i stoga ovise o društvenoj konvenciji. Posebna pravila za razgovor proizlaze iz kooperativnog principa. Nepoštovanje ovih pravila dovodi do pogoršanja razgovora ili na kraju do kraja. Prilozi za razgovor su odgovori na ono što je ranije rečeno.

Razgovori mogu biti optimalna forma komunikacije, u zavisnosti od željenih ciljeva učesnika. Razgovori mogu biti idealni kada, na primjer, svaka stranka želi relativno jednaku razmjenu informacija, ili kada stranke žele izgraditi društvene veze. S druge strane, ako je trajnost ili sposobnost pregleda takvih informacija važna, pisana komunikacija može biti idealna. Ili, ako je komunikacija efikasna po vremenu najvažnija, govor može biti poželjniji.

Preporučeno
Loading..