Ovih mjeseci i dana se Balkan trese usljed priče o Davidu Dragičeviću i njegovom ocu koji se proteklih mjeseci aktivno borio da se otkriju počinioci ovog krivičnog djela. Naime, posljednjih dana su se dogodili protesti a za Davorom je raspisana potjernica. Nakon što se danima ništa nije znalo o Davoru, neki su počeli čak da misle da Davor nije živ, međutim on se jučer oglasio i rekao da je na sigurnoj lokaciji i da je žive te da će svoju borbu da NASTAVI.

On je istakao da ne planira stati pa u krajnjoj instanci će povući  i neke radikalne poteze koji zahtjevaju i likvidaciju odgovornih uključujući i Milorada Dodika.

Sud je osoba ili institucija koja je nadležna da presuđuje ili presuđuje, kao javni autoritet, ovlašćenje da presuđuje pravne sporove između stranaka i da sprovodi pravosuđe u građanskim, krivičnim i upravnim stvarima u skladu sa pravilom zakon.  U oba zakona i građanskog prava, sudovi su centralno sredstvo za rješavanje sporova, i općenito se podrazumijeva da svi ljudi imaju sposobnost da iznose svoje zahtjeve pred sud. Slično tome, prava optuženih za krivično djelo uključuju i pravo da se brani pred sudom.

Sistem sudova koji tumači i primenjuje zakon je kolektivno poznat kao sudstvo. Mjesto gdje se nalazi sud poznat je kao mjesto održavanja. Prostorija u kojoj se odvija sudski postupak poznat je kao sudnica, a zgrada kao sudnica; sudski objekti se kreću od jednostavnih i veoma malih objekata u ruralnim zajednicama do velikih zgrada u gradovima.

 

Praktična ovlast data sudu je poznata kao njena nadležnost (jus dicere) – ovlast suda da odlučuje o određenim vrstama pitanja ili peticija koje su mu podnesene. Prema komentarima Williama Blackstonea o zakonima Engleske, sud se sastoji od najmanje tri strane: glumca ili tužioca koji se žali na povredu; reus ili okrivljeni, koji je pozvan da to učini, i judex ili sudsku vlast, koja treba da ispita istinitost činjenice, da odredi zakon koji proizlazi iz te činjenice, i ako se čini da je bilo kakva povreda bila obaviti, da utvrdi i od svojih službenika primijene pravni lijek.

Preporučeno
Loading..