Gojaznost i višak kilograma su problemi savremenog doba. Jedan kardiolog je međutim uspio da skine nevjerovatnih devedeset i osam kilograma. On je to postigao adekvatnom ishranom i fizičkim kretnjama. On je istakao da se za sve mora uložiti trud pa i za samo mršavljenje.

Pogledajte šta je rekao o tome kako je smršao:

O KARDIOLOGIJI:

Kardiologija je grana medicine koja se bavi poremećajima srca kao i dijelova cirkulacijskog sustava. Polje uključuje medicinsku dijagnozu i liječenje urođenih srčanih mana, koronarne bolesti srca, srčane insuficijencije, srčanih oboljenja ventila i elektrofiziologije. Lekari koji se specijalizuju u ovoj oblasti medicine nazivaju se kardiolozi, specijalnost interne medicine. Pedijatrijski kardiolozi su pedijatri koji se specijaliziraju za kardiologiju. Lekari koji su specijalizovani za kardiohirurgiju nazivaju se kardiotorakalni hirurzi ili kardiohirurzi, specijalnost opšte hirurgije.

Iako je kardiovaskularni sistem neraskidivo povezan sa krvlju, kardiologija se relativno ne bavi hematologijom i njenim bolestima. Neki očigledni izuzeci koji utiču na funkciju srca bili bi testovi krvi (elektrolitski poremećaji, troponini), smanjeni kapacitet nošenja kiseonika (anemija, hipovolemijski šok) i koagulopatije.

Svi kardiolozi proučavaju poremećaje srca, ali proučavanje poremećaja srca odraslih i dece je kroz različite puteve obuke. Stoga, odrasli kardiolog (često nazvan “kardiolog”) nije adekvatno obučen da se brine o djeci, a pedijatrijski kardiolozi nisu obučeni da se brinu o bolestima srca odraslih. Hirurški aspekti nisu uključeni u kardiologiju i nalaze se u domenu kardiotorakalne operacije. Na primer, operacija bajpasa koronarne arterije (CABG), kardiopulmonalni bypass i zamena ventila su hirurški zahvati koje izvode hirurzi, a ne kardiolozi. Međutim, umetanje stenta i pejsmejkera obavljaju kardiolozi

Preporučeno
Loading..