Mediji ovih dana masovno pišu o Davidu Dragičeviću a pogotovo o njegvom ocu Davoru koji je nestao. Naime, svima je poznato šta se događalo a poznati slobodni novinar Slobodan Vasković objavio je video sa Trga Krajne gdje se vidi kako su Davida prije kobnog događaja sačekale četiri osobe.

Zaseda je dugogodišnja vojna taktika u kojoj borci koriste prednost prikrivanja i elementa iznenađenja kako bi napali neprijateljske borce koji ne sumnjaju na skrivene položaje, kao što je među gustim grmljem ili iza brda. Zasede su se dosledno koristile kroz istoriju, od drevnog do modernog ratovanja. U dvadesetom veku, zaseda bi mogla da obuhvati hiljade vojnika u velikom obimu, kao što je točka gušenja kao što je planinski prelaz, ili mala nepravilna grupa ili pobunjenička grupa koja napada redovnu patrolu oružanih snaga. Teoretski, jedan dobro naoružani i skriveni vojnik mogao je zaskočiti druge trupe u iznenadnom napadu.


Upotreba ranih ljudi u zasedi može da potiče još dva miliona godina kada su antropolozi nedavno predložili da se tehnike zasjeda koriste za lov na veliku divljač.

Jedan primjer iz antičkih vremena je Bitka na rijeci Trebiji. Hanibal je bio na udaru rimljana sa rijekom Trebijom između njih i postavio jaku silu konjice i pešadije u prikrivanje, u blizini zone borbe. Primijetio je, rekao je Polibije, “mjesto između dva logora, ravna i besplodna, ali dobro prilagođena zasjedi, jer je prolazila kroz vodeni tok sa strmim obalama, gusto obrastao trnjama i drugim trnovitim biljkama, i ovde je predložio da se stratagem iznenadi neprijatelja.

Preporučeno
Loading..