O cigli:

Opeka je građevinski materijal koji se koristi za izradu zidova, trotoara i drugih elemenata u zidarskoj konstrukciji. Tradicionalno, pojam cigla se odnosi na jedinicu sastavljenu od gline, ali se sada koristi za označavanje pravokutnih jedinica koje su položene u malter. Opeka može biti napravljena od zemlje koja sadrži gline, pijeska, krečnjaka ili betonskih materijala. Opeke se proizvode u mnogim klasama, tipovima, materijalima i veličinama koje se razlikuju po regionima i vremenskim periodima i proizvode se u velikim količinama. Dvije osnovne kategorije opeke ispaljuju se i nepečene cigle.

Blok je sličan termin koji se odnosi na pravokutnu građevinsku jedinicu sastavljenu od sličnih materijala, ali je obično veća od opeke. Lagane opeke su takođe napravljene od ekspandiranih glinenih agregata.

Opečena cigla je jedan od najdugovječnijih i najjačih građevinskih materijala, koji se ponekad nazivaju i umjetni kamen, a koristi se od oko 4000. godine prije Krista. Opeke osušene vazduhom, takođe poznate kao muljice, imaju istoriju starije od opeke i imaju dodatni sastojak mehaničkog veziva kao što je slama.

Opeke se polažu u pravce i brojne obrasce poznate kao veze, poznate pod zajedničkim nazivom zidanje, i mogu se polagati u različite vrste maltera kako bi se cigle držale zajedno kako bi se dobila trajna struktura.

Preporučeno
Loading..