Testovi ličnosti su u mogućnosti da pokaži naš cijeli unutrašnji svijet kroz samo jednu sliku.

To može da bude putem ilustracije, apstraktne slike, dvosmislene fotografije, ono što primjetimo na prvu, reće neke osobine naše ličnosti.

Vi u sljedećem testu ličnosti imate zadatak da odaberete damu na slici koja po vama izgleda najstarije. Nakon toga treba da pročitate šta vaš izbor zapravo govori o vašem karakteru.

1. Ukoliko ste odabrali damu A:

Vaš izbor znači da u svakoj situaciji cijenite jednostavnost. Ne volite da život linite komplikovanijim nego što on zapravo jeste. Odluke nikada ne donosite sa razumom, nego sa vašim srcem.

2. Ukoliko ste odabrali damu B:

Neki ljudi vas smatraju pomalo agresivnom osobom. Kada jednom shvatite šta treba da uradite onda vas niko ne može zaustaviti. Vi uspjevate da tamo gdje niko drugi nije mogao. Odučni ste na svom putu i ništa ne može da vas zaustavi u vašoj namjeri da pobjedite.

3. Ukoliko ste odabrali damu C:

Vi imate živu maštu i vi ste kreativni mislilac. Ali, vaše ideje u većini slučajevi mnogi pogrešno shvate, i vi morate da se okružite sa pravim ljudima. Od velike žanosti će da bude to ukoliko pronađete prave ljude sa kojima ćete moći da razmjenjujete ideje i koji će imati razumijevanja prema vama.

4. Ukoliko ste odabrali damu D:

Ovaj izbor o vama govori da ste realista. Iako niste tvrdoglavi, nećete lahko da promjenite mišljenje. Uvijek ste spremni da naučite nešto novo i lahko se prilagođavate.

Preporučeno