Sigurni smo da nakon što pročitate o čemu se zapravo radi, više nikad neće upotrebiti ovu izreku. Koliko ste puta nekome, ko je samo odjednom ušutio i ostao bez teksta, ili ste ga pobedili nekim jakim argumenttima u raspravi, rekli “Šta je bilo, maca ti je pojela jezik?!”. Posle ove priče dobro ćete da razmislite pre nego što je sledeći put izgovorite ovu izreku, jer poreklo ove izreke je prilično mračno i strašno.

“Maca ti je pojela jezik” danas se kaže za osovu koja iznenada zaćuti ili bude pobeđena argumentom u rapsravi. Ipak, većina ljudi ne zna da je poreklo izreke prilično staro, kao i mračno. Prvo valja reći da se poreklo ove izreke vodi kao nepoznato, a u zvaničnim izvorima na engleskom jeziku, prvi put je upotrebljene 1881. godine u jednom tekstu u magazinu “Bayou’s Monthly” broj 53 sa naslovom “Has the cat got your tongue, as the children say?”.

Međutim, jedna od priča koje su vezane za v izreke, na opšte izennađenje, nema nikakve veze sa mačkama. Poreklo ove izreke treba tražiti u surovom načinu kražnjavanja u engleskoj mornarici tokom 18. i 19. veka. Za manje prekšaje, kao što je nepoštovanja nadređenih spavanja na straži ili pijanstva, izgrednici su bili kažnjavani šibanjem bičem sa devet šiba koji se zvao “Mačka sa devet repova” ili “Kapetanova kći”. To je bilo prilično surovo oružje.

Ovaj nesrećni mornar bi bio zavezan na palubi broda i šiban naočigled čitave posade obično do krvi. Ta je bol bila toliko jaka da je velika broj žrtava nakon izvršenja kazne neko vrmeen bio potpuno nem. Da li se to desilo od šoka ili čistog straha da bi sličan usud mogao da ima se ponovi tek, mornari koji bi prošli ovu kaznu dugo nakon ne bi izgovarali ni reč, a njihova sadrugovi, naročito kada popiju koju čašicu ruma više, išli bi za njima podsmevajući im se i govoreći: “Maca ti je pojela jezike?!

Preporučeno