Kumstvo je jedno od najvažnijih uloga koje se tiču hrišćanstva, a sam pojam kum je poznat skoro svim Slovenima. Ovaj običaj se po prvi put spomenuo krajem devetog vijeka i to odmah nakon što su preuzeli hiršćanstvo, a tada je kum imao ulogu posrednika između porodice i njihovih predaka. Ovakav običaj preuzela je i sama crkva koja je podržala vjerovanje da je i sam Isus Hrist imao svog kuma.

O tome koliko je kumstvo zapravo važno govori činjenica da su stare izreke govorile: Kum pa Bog, ili Bog na nebu, kum na zemlji. Ranije je postojao samo jedan kum za čitavu porodicu, a kum je bio glavni svjedok kako pred Bogom tako i pred ljudima na krštenju i vjenčanju. Postoje i stare priče koje govore o tome kako ne valja odbiti ulogu kuma, jer se na taj smatra da će se privuću nesreća na porodicu, a ukoliko se pak odbije da budete kum djetetu, onda ni sam neće imati djece. Kum važi za osobu koja je preča i važnija i od rođenog brata, jer kada imate neki veliki problem, onda zovete kuma prvo, njemu se na čuvanje ostavlja kuća i porodica ako recimo idete u rat.

Sa njegovom porodicom sene skalapaju nikakvi rodbinski odnosi jer se na kumstvo posmatra kao na srodstvo koje je jače od same krvne povezanosti. Kumstvo je jednostavno svetinja i samim tim se prenosi sa generacije na generaciju, a može se prekinuti jedinu da u porodici više nema muških nasljednika ili ako se porodice raziđu po bijelom svijetu. Dešavalo se i da se kumstvo prekida radi svađa, pa se shodno tome vjeruje kako kumovi ne bi trebali toliko često biti zajedno kako se ne bi došlo u iskušenje da dođe do neke svađe.

Preporučeno