Poznata glumica Mira Furlan je preminula u 65. godini života.

Kako se saznalo od izvora bliskih porodici, glumica je već duže vrijeme bolovala od virusa Zapadnog Nila koji joj je prenio zaraženi komarac. Bolest Zapadnog Nila uzrokuje virus Zapadnog Nila koji se u prirodi održala u ciklusu između komaraca i ptica koje su pimorani rezervoari virusa.

Ovaj virus se prenosi na ljude, kopitare i na druge sisavce i to ubodom zaraženog komarca, ali se ne prenosi s čovjka na čovjeka. Najvažnijim vektorom za prijenos infekcije se smatra komarac roda Culex, ali i druge vrste komaraca mogu u nekim okolnostima da prenesu infekciju.

Rizik prijenosa na nekom području zavisi o prisutnosti virusa, domaćinu u kojem se sam uzročnik, odnosno virus, razmnožava, vektorima- komarcima te osjetljivim osobama, odnosno osobama koje imaju slab imunitet. Na sezonsku pojavnost i kretanje ove bolesti na nekom području odnosno na epidemiološku situaciju utiču veliki broj faktora: brojnost i aktivnost vektora uzročnika bolesti zavisno o okolišnim i klimatološkim prilikama.

Infekcija virusom Zapadnog Nila u ljudi najčešće prolazi bez simptoma, u približno 70 do 80 posto slučajeva. U oko 20 posto slučajeva se bolest manifestuje simptomima koji nalikuju gripi kao što su, najčešće, povišena temperatura, slabost, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima.

U oko jedan posto oboljelih se može razviti teža bolest zbog zahvaćenog središnjeg živčanog sistema, uz simptome meningitisa ili encefalista. Pod povećanim su rizikom od obolijevanja starije osobe koje već imaju hroničnu bolest, kao što je dijabetes, hronična bbubrežna bolest i slično tome ili imunosuprimirane osobe.

Kako bi se zaštitili stavite mreže protiv insekata, upotrebljavajte sredstva koja odbijaju komarce, boravite u prostorima koji su klimatizirani kad je god to moguće.

Preporučeno