Srpski rijaliti programi su iznjedrili neke od najpromiskuitetnijih sadržaja u historiji Balkana. Naime, toliko neukusnih stvari se dogodilo u pomenutim televizijskim formatima a najgori sadržaji su definitivno oni gdje se vide spolni odnosi pojedinih učesnika.

Tako se u rijalitiju Parovi dogodila žestoka akcija Nikole Lakića dobro poznatom Cokom. Naime, pomenuti je učesnik bez imalo srama i stida Coki zavukao ruku u gaće dok je spavala te krenu da je dira po intimnoj regiji.
Sve to se jasno vidjelo.

Video možete pogledati OVDJE.

Haptička percepcija  doslovno znači sposobnost “uhvatiti nešto”. Percepcija se u ovom slučaju postiže aktivnim istraživanjem površina i objekata pokretnim subjektom, za razliku od pasivnog kontakta statičnog subjekta tokom taktilne percepcije.
Izraz Haptik je skovao njemački psiholog Max Dessoir 1892. godine, sugerirajući naziv za akademsko istraživanje osjećaja dodira u stilu “akustike” i “optike”.

Gibson (1966)  je definisao haptički sistem kao “osetljivost pojedinca na svet koji je u blizini njegovog tela koristeći njegovo telo”. Gibson i drugi su dalje naglašavali ono što je Weber shvatio 1851. godine: bliska veza između haptičke percepcije i pokreta tijela, i da je haptička percepcija aktivno istraživanje.

Pojam haptičke percepcije povezan je sa konceptom proširene fiziološke propriocepcije, prema kojem kada se koristi alat kao što je štap, perceptivno iskustvo se transparentno prenosi na kraj alata.

Haptička percepcija se oslanja na sile koje se doživljavaju tokom dodira. Ovo istraživanje omogućava stvaranje “virtuelnih”, iluzornih haptičkih oblika sa različitim percipiranim kvalitetima,  koji imaju jasnu primenu u haptičkoj tehnologiji.