Stare priče, starog naroda su govorile kako nije lijepo spavati sa glavom okrenutom prema sjeveru. U međuvremenu smo mislili da je to sujevjerje ali sada su otkriveni pravi razlozi. Nije sujevjerje, istina je u onome što su strai narodi pričali!

Njanovija istraživanja govore da treba izbjegavati spavanje sa glavom okrenutom ka sjeveru iz više razloga!

Naše srce se nalazi na ¾ puta od stopala ka glavi. Mnogo je lakše srcu da krv pumpa nadole nego nagore i da se pri tome bori sa gravitacijom. Kada je naše tijelo u horizontalnom položaju puls nam opada a ukoliko nam je glava okrenuta ka sjeveru, magnetne sile djeluju na mozak i dovode do nervoze i slabljenja cirkulacije i opadanja krvnog pritiska. Dakle, spavanje u ovom položaju utiče na naše zdravlje.

Najbolji položaj za spavanje je položaj u kojem ćete glavu okrenuti ka Istoku, zapadu i jugu. Ukoliko živite na sjevernoj hemisferi okrenite glavu ka jugu a ukoliko ste na južnoj hemisferi, izbjegavajte jug.

Rezultat slika za ne spavajte okrenuti prema sjeveru

Preporučeno
Loading..