U Srbiji je do jučer vakcinisano 361.830 osoba.

Kako biste primili vakcinu, potrebno je da budete zdravi, o čemu će s vama razovarati doktor prije same vakcinacije. Ako imate neke simptome prehlade ili povišenu temperaturu, u tom slučaju je potrebno da sačekate da u potpunosti ozdravite.

“Ako imate neke znake prehlade i povišenu temperaturu, trebalo bi odložiti vakcinaciju dok se vaše stanje ne stabilizuje. Svakako, blaža prehlada nije kontraindikacija za vakcinaciju, ali bi trebalo uraditi opštu laboratoriju u konsultaciji s vašim doktorom. Vakcinaciji bi trebalo pristupiti čim vaše zdravstveno stanje to dozvoljava, nikako prije. Čak i ako ste prelažali kovid, trebalo bi nakon određenog perioda primiti vakcinu zbog toga što se vakcinacijom stvara 20 puta više antitijela”, kaže za “Blic” anesteziolog dr Aleksandar Nikolić sa Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Niš.

Ako imate bilo kakvu nedoumicu oko vašeg zdravstvenog stanja ili imate neke tegove, vaš izabrani doktor vas može uputiti da uradite analizu krvne slike, nakon čega će određeni parametri pokazati da li je vaš organizam zdrav, da li imate određeni upalni proces, što će pokazati sam CPR ili leukocitarni status. Ako su svi parametri u granicama normale, tek tada možete da primite vakcinu.

C reaktivni protein ili CRP je poznat u laboratorijskoj dijagnostici kao najviše ispitivan protein plazme i on služi kao upalni marker, zbog čega je vrlo važan indikator kod infekcija, traume ili nekroze tkiva. Određivanje vrijednsoti CRP se prikazuju akutna zapaljenja ili infekcije, ali i neka organska oboljenja.

Preporučeno