Korona virus je obihvatio čitav svijet i svaki dan je nastavak borbe protiv nevidljivog neprijatelja. Čak i nakon što ova pandemija bude prošla, mnogi će se i dalje plašiti, pa iz tog razloga treba da u temelju napravimo neke značajne promjene. Maksimalno i potpuno izbjegavanja rukovanja je jedna od najočitijih promjena zbog korona virusa. “Ono novo vrijeme, pa tako i budućnost će zbog korona virusa donijeti ozbiljne promjene, a nije strano ni da će se desitipravi kulturološki pomak po pitanju načina pozdravljanja.

Rukovanje, ljubljenje, grljenje i ostali fizički kontakt će od sada biti zabranjeni, a novi pozdravi će da uključuju stavljanje vašeg dlana na na srce, klimanje glavom, mahanje ili salutiranje. Što se tiče direktnog fizičkog kontakta, njega više ne smije biti” rekao je dr, Nesoči Okeke – Igbokv. Poslije pandemije je obaveznoda svako radno i javno mjesto ima barem jedan prisutan preparat za dezinfekciju ruku. “Sredstva za čišćenje se moraju staviti u svaku prostoji u kojoj neka od osoba borav, uključujući i kuhinju i rtpezariju i hodnik. Isto pravilo važi i za parkove, stadion, kao i muzeje”

Zbog trenutne situacije sa pandemijom korona virusa u svijetu, mnoge kompanije su bila prisiljene da biraju timovae za osnovno funkcionisanje, odnosno počeli su da otpušaju sve one radnike koje su smatrali viškom. Također, službe za korisnike imaju sada mnogo više zahtjeva, pa se na taj način pokušavaju prilagoditi trenutnoj situaciji. Iz tog razloga će u budućnosti sve funkcionisati mnogo tečnije i efikasnije. Ova pandemija je pokazala koje su to vještine u organizaciji od vitalnog značaja, a koje su višak.

Preporučeno