Korona virus je sasvim sigurno za sada stvar koja se najviše proučava. Veliki broj strućnjaka se bavi istraživanjem ovog virusa jer što prije uspiju da saznaju sve o ovom virusu, prije će moći napraviti vakciju, odnosno lijek, i na taj način se zaštitit od njega. Obični ljudi se svakodnevno informišu o novim saznanjuima u svijetu i regionu, a koji im mogu biti od koristi u slučaju da obole. Iz tog razloga se najveća pažnja daje simptomima ove bolesti.

Izučavajući oboljele od korona virusa doktori iz Španije koji su stručnjaci za bolesti stopala, ustanovili su da se jedan simptom javlja u najranijem stadiju bolesti, a koji je itekako povezan sa stopalima. Postoje i sporeadično simptomi koji su različiti kod svakog od pacijenata, ali ovi španski doktori su ustanovili da kod nekih pacijenata može doći do pojave lezija na stopalima u ranoj fazi zaraze. Ovi stručnjaci su napravili i izvještaj o svojim zapažanjima, a koje je objavilo Vijeće Univerziteta za pedijatriju, gdje se kaže kako veliki broj oboljelih osoba, i to ne samo na području Španije, nego i u drugim zemljama, na svojim stopalima imaju čezije koje su slične boginjama.

Ovo nevjerovatno zapažanje su potvrdili i demratolozi. Doktori su opazili i da je ovaj simptom dosta češći kod djece i tinejdžera, ali nije isključeno i da će ih dobiti starije osobe. Naima, radi se o lezijama koje su ljubičaste boje, i svojim izgledom podsjećaju na one koje se mogu vidjeti na nožnim prstima kod bolesti boginja i ospica, a koje u tim slučajevima normalno zarastaju. Doktori još uvijek nisu u stanju da objasne ovu pojavu, ali pokušavaju da skrenu pažnju i na ovaj simptom.

Preporučeno