Poljoprivrednici u regionu Huasteka koja je na obali Meksičkog zaliva, orali su akda su otkrili predmet za koji su prvobitno pretpostavili da je jedan običan kamen.

Daljim kopanjem, oni su utvrdili da se radi o kipu visokom oko tri metra. Kako prenose tamošnji mediji, ovaj kip predstavlja figuru žene, a stručnjaci smatraju da datira iz perioda izmđeu 1450. i 1521. godine.

Ovo je inače prvi kip takve vrste koji je pronađen u ovom području. Pretpostavlja se da skulptura prikazuje neku osobu iz eltinog sloja društva ili da je u pitanju prikaz boginje vladarke.

Lokalni mještani su ovaj kip pronašli u blizini ruševina El Tajin i astečkog grada Tukpana, na području koje prethodno nije identifikovano kao arheološko nalazište. S obzirom na to da u okolini nisu pronađeni slični historijski predmeti, tim istraživača sugeriše da je skulptura možda premještena na ovu lokaciju sa svog prvobitnog mjesta.

Na osnovu opšteg izgleda lika i na osnovu odjeće koju kip predstavlja, arheolog Marija Evgenija Maldonado Vite kazuje da djelo prikazuje vladarku ili neobičan spoj boginje Tim sa jednom od vladarki koja je iz visokog društvenog statusa.

Na kipu je isto tako prikazan i ukras za kosu, ogrlica i duga odjeća, što ima izvjesne sličnosti sa stilom mladih žena Amajaca koje su ozgledale tako da liče na boginje plodnosti.

Inače, kako navodi poznati arheolog Suzan Džilespi, žene su u predhispansko doba bile jako cijenjene i svoj uticaj su drastično izgubile poslije osvajanja ovih krajeva. Zbog toga, kako ona dodaje, ovaj kip možda i nije toliko veliko iznenađenje.

Preporučeno