Spirtulisti su ubijeđeni da ljudske duše postoje i dalje nakon što je neki umro, da te duše onda mogu da komuniciraju sa živim putem posebnih talenata koje imaju mediji ili vi vidovnjaci.

Obično se spiritulizam vezivao za 19. vijek, vrhunac popularnosti bio je krajem ovog vjeka, onda se malo zagubio ali se zadnjih godina opet sve češće priča o tome. Istraživanja koja su provedena u Velikoj Britaniji pokazuju da spiritulizam ima na stotine hiljada pristalica širom ove zemlje. I nisu samo obični ljudi, iz naroda, nego su to jako popularni likovi uveliko vjeruju u te stvari, kao na primjer Keša i Selin Dion, koje kažu da mogu prizvati pokojnike.

A onda to sve zagolica nauku pa pokušavaju da otkriju razloge ove pojave.

Cijeli tim istraživača je mjesecima detaljno proučavao desetine medija i vidovnjaka kako bi mogli otkriti zašto neki ljudi vjeruju u paranormalno. Zaključili da spiritualistički mediji imaju intenzivinije metalne aktivnosti, aktivnosti koje uključuju doživljavanje izmjenjenih stanja svijeti kao i dosta maštovitih aktivnosti.

“Ova saznanja govore o “učenju ali i o čežnji”. Za naše ispitanike, pokazalo se da principi spiritualizma imaju smisla zbog nekih izvanrednih iskustava iz detinjstva, ali i za neke glasove koje čuju dok vježbaju” – objasnio je vodeći istraživač Adam Pauel.

“Ali se sva to može povezati sa iskustvima koja su proistekla iz više određenih tendencija ili ranijih sposobnosti, a manje se mogu svrstati u vještine komuniciranja sa mrtvima” – dodao je Pauel.

Sadržaj studije koja je provedena od strane istraživača je obuhvatio 65 medija iz Nacionalne unije vidovnjaka.

Preporučeno