Zaključak kojeg je studija Sveučilišta Warwick iznijela, koji je dobiven iz sistemsatskih izvještaja drugih studija koje su prijavile ishode korona virusa kod pacijenata kojima je isto tako dijagnostikovan i opstruirajuća apneja u snu. 

To je samo naglasilo potrebu daljnjeg istraživanja o uticanju virusa na ljude s dijagnozom navedenog poremećaja u snu, te sa se lakše identificira one koji imaju taj poremećaj, ali im nije dijagnostikovan.

Rezultati studije koja je obavljena objavljeni su u znanstvenom časopisu Sleep Medicine Reviews.

Ukratko, apneja u snu je stanje koje karakterizira djelimična ili potpuna blokada dišnih puteva u snu u trenutku kad se mišići dišnih puteva opuste. Obično se dijagnozira osobama koje hrču dok spavaju, a i pretile osobe imaju veću šansu da razviju apneju u snu.

Znanstvenici su u studiji htjeli istražiti postoji li povećan rizik od težeg oblika korona virusa za ljude kojima je dijagnostikovana apneja u snu. U ovu svrhu proučili su podatke 18 studija o corona virusa koja su provedena do juna 2020. godine koje su u sebi imale podatke o apneji.

Osam od 18 studija uglavnom se vezalo na rizik od smrti od korona virusa dok se preostalih deset vezalo na dijagnoz, terapiju ili upravljanje apnejom u snu. Na taj način je jedna velika studija otkrila da je kod pacijenata koji imaju dijabetes i koji su hospitalizobani zbog korona cirusa te koji pimaju i terapiju za opstrukcijsku apneju u snu, rizik od smrti od korona virusa je povećan čak 2,8 puta.

Bez jasne slike koliko ljudi zapravo ima opstrukcijsku apneju u snu, teško je tačno da se odredi koliko je ljudi s tim poremećajem možda iskusilo teži oblik korona virusa.

Preporučeno