Bahatost državnih službenika u Republici Srpskoj dostiže najveći mogući stepen. Naime, službenici su se već odavno počeli jako bahato odnositi prema građanstvu.


Najnoviji video koji je isplivao pokazuje kako se državni službenici odnose prema svojim građanima.
Tako je u grupi Pravda za Davida podijeljen jedan krajnje degutaqntan video gdje policajac spominje Crkvenu, inače pritoku rijeke Vrbas u kojoj je David Dragičević pronađen.
Naime, n snimku se vidi kako policajac prijeti mladiću da će završiti u Crkvenoj.

Policijske snage predstavljaju konstituirano tijelo osoba ovlašteno od strane države da provodi zakon, da štiti ljude i imovinu, te da spriječi kriminal i građanske nerede. Njihove ovlasti uključuju moć hapšenja i legitimnu upotrebu sile. Termin se najčešće povezuje sa policijskim službama suverene države koje su ovlašćene da vrše policijsku moć te države u okviru definisane pravne ili teritorijalne oblasti odgovornosti. Policijske snage se često definiraju kao odvojene od vojnih ili drugih organizacija uključenih u obranu države od stranih agresora; Međutim, žandarmerija je vojna jedinica zadužena za civilnu policiju. Policija je obično služba javnog sektora koja se finansira kroz poreze.

Provođenje zakona je samo dio policijske aktivnosti. Policija je uključila niz aktivnosti u različitim situacijama, ali preovlađujuće se bave očuvanjem reda. U nekim društvima, krajem 18. i početkom 19. veka, one su se razvijale u kontekstu održavanja klasnog sistema i zaštite privatne svojine, a politike su postale sveprisutne u modernim društvima. Neki su različito uključeni u korupciju, policijsku brutalnost i sprovođenje autoritarne vladavine.

Preporučeno
Loading..