Inače Stevan je porijeklom iz Vučja:

Vučje je grad na jugu Srbije, smešten na oko 15 km južno od grada Leskovca, opštinskog sedišta. Stanovništvo grada je 2.865 stanovnika (popis 2002). Poznat je po arheološkom lokalitetu Zelen grad, ruševinama srednjovjekovnog grada.

Zeleni grad, poznat i kao grad Skobaljić, bio je srednjovjekovni utvrđeni grad smješten na litici iznad Vučja. Sama okolina je višeslojna: najstariji tragovi naselja na ovom području sežu u doba baklja. Fragmenti keramike pronađeni na lokalitetu svjedoče da je ona bila važna iu različitim fazama bronzanog doba, zbog svoje lokacije i defanzivnosti. Najstariji kameni grad datira još iz predrimskih vremena, a sloj od kamena i opeke u kombinaciji sa malterom datira još iz ranog vizantijskog doba. Prema arheološkim otkrićima, utvrđenje je intenzivno korišteno između 10. i 13. stoljeća, da bi se u 15. stoljeću obnovilo i proširilo. Većina današnjih vidljivih ostataka datira iz tog perioda. Nikola Skobaljić je tada bio guverner grada, dakle ime Skobaljić grad.

Grad se sastojao od gornjeg grada, donjeg grada i predgrađa koji se širio prema istoku do Vučjanke. Površina Gornjeg grada iznosi oko 400 kvadratnih metara. Imala je dva dijagonalno postavljena tornja: jedan je bio pristupni toranj prema donjem gradu, a drugi je bio veliki donjon toranj u sjeverozapadnom uglu. Veruje se da je površina donjeg grada 1400 kvadratnih metara. Na osnovu keramike pronađene u kompleksu, kao i sačuvanih detalja utvrđenja, to ukazuje da je grad imao značajan značaj u doba Dese Vukanović, Stefana Nemanje i njegovih naslednika. Kompleks se nalazi na strmoj steni, obrasloj visokim drvećem, iznad uskog terena koji je ograničen rijekom. Gradska silueta jedva da je uočena u odnosu na drveće i teren sve do neposredne blizine, tako da se vjeruje da je to bio vrlo dobro branljiv grad. To je možda jedan od razloga zašto se grad zove Green City

Preporučeno
Loading..