Katarina je rođena u Leskovcu:

Leskovac je grad i administrativni centar Jablaničkog okruga na jugu Srbije. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, gradska oblast grada ima 60.288 stanovnika, dok gradska administrativna oblast ima 144.206 stanovnika.

Tragovi života brnjičke kulture (8. stoljeće prije Krista) viđeni su na brdu Hisar (Hisar Leskovac) koji je bio zaštićen dubokim jarkom sa palisadom na njegovoj unutrašnjoj strani, utvrđenjem sličnim onoj druge utvrde na lokalitetu Gradac u blizini Zlokućane u slivu Velike Morave. Kasnije naselje željeznog doba postojalo je u Hisaru od 6. stoljeća prije Krista do 4. stoljeća prije Krista. Osim grčke fibule i keramike, 2005. godine iskopani su i tribalski (trakijski) grobovi.

Arheološki nalazi sa višeslojnih lokaliteta ukazuju na to da su Scordisci i Triballi naseljavali Leskovačku dolinu pre rimskog osvajanja u 1. veku pre nove ere. Poznati kulturno-istorijski spomenici na ovom području su: rimska nekropola u Maloj Kopašnici, podrijetlom iz 2. stoljeća poslije Krista, istočni rimski grad Justiniana, prvi put izgrađen 535. godine.

Crkva sv. Jovan Krstitelj je sagrađen u 16. stoljeću.

Gradsko muslimansko stanovništvo Leskovca sastojalo se od Albanaca i Turaka od kojih je jedan dio albanskog porijekla. Tokom srpsko-osmanskog rata (1876-1878), muslimansko stanovništvo Leskovca odletelo je u osmanski vilajet Kosova i preselilo se u gradove Makedonije i Kosova, a posebno u Prištini dominirala je trgovina.

Preporučeno
Loading..