Prije nego što budete krenuli na put u inostranstvo svojim automobilom, pored vozačke i saobraćajne dozvole, biće vam potrebni i još neki dodatni dokumenti. Prvo ćete se morati dobro raspitati da li će vam međunarodnu vozačku dozvolu zemlje u koje putujete tražiti saobraćajci, ali i zemlje kroz koje ćete samo prolaziti do željene destinacije. Pored toga biće vam potreban zeleni karton i još neku drugi važni dokumenti. Imamo zemlje kao što su Francuska, Njemačka, Italija i Španija koje zahtjevaju međunarodnu vozačku dozvolu.

Ovu vrstu vozačke dozvole možete dobiti jako brzo i to u poslovnicama AMSS, a ona važi pune tri godine, izuzev ako prije toga ne istekne vaša nacionalna vozačka dozvola. Ukoliko se vozilo kojim upravljate ne vodi na vas, vama je onda potreban i još jedan doument koji se isto tako može izvaditi u AMSS, odnosno dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu, a ona važi punih godinu dana.

A od pristupanja Srbije 2011. godine u Savjet biroa zelene karte sa 32 nacionalna biroa osiguravala zemalja evropskog privrednog prostora, nije neophodno da naši vozači posjeduju tzv. zelenu kartu osiguranja za Belgiju, Bugarsku, Austriju, Njemačku, Maltu, Litvaniju, Luksemburg, Letoniju, Švedsku, Slovačku, Dansku, Kipar, Estoniju, Španiju, Finsku, Irsku, Mađarsku, Grčku, Poljsku, Portugal, Holandiju, Britaniju, Francusku, Italiju, Island, Sloveniju i Švajcarsku, Hrvatsku, Rumuniju, Andoru i Norvešku.

Preporučeno