Legenda narodne muzike, Šaban Šaulić, jučer je imao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio teške tjelesne povrede koje su kasnije prourokovale to da pjevač premine. Mnogi su ovom viješću ostali zatečeni i nisu mogli vjerovati šta se događa. Međutim u kompletnoj situaciji dogodilo se nešto neobično.

Zdravstvena nega je profesija u zdravstvenom sektoru usmjerena na brigu o pojedincima, porodicama i zajednicama kako bi mogli ostvariti, održati ili obnoviti optimalno zdravlje i kvalitet života. Medicinske sestre se mogu razlikovati od drugih pružalaca zdravstvenih usluga svojim pristupom pacijentu, obuci i obimu prakse. Medicinske sestre praktikuju u mnogim specijalitetima sa različitim nivoima propisanih ovlaštenja. Mnoge medicinske sestre pružaju brigu u okviru raspona lekara, a ova tradicionalna uloga je oblikovala javni imidž medicinskih sestara kao pružalaca zdravstvenih usluga. Međutim, praktičarima medicinske sestre je dozvoljeno da u većini jurisdikcija praktikuju samostalno u različitim okruženjima. U poslijeratnom periodu obrazovanje medicinskih sestara prošlo je kroz proces diverzifikacije prema naprednim i specijaliziranim vjerodajnicama, a mnoge tradicionalne regulative i uloge pružatelja usluga se mijenjaju.

Medicinske sestre razvijaju plan zbrinjavanja, radeći zajedno sa lekarima, terapeutima, pacijentom, porodicom pacijenta i drugim članovima tima, fokusirajući se na lečenje bolesti radi poboljšanja kvaliteta života.

U Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, medicinske sestre za naprednu praksu, kao što su specijalisti za medicinske sestre i praktičari medicinske sestre, dijagnosticiraju zdravstvene probleme i propisuju lijekove i druge terapije, ovisno o pojedinačnim državnim propisima. Medicinske sestre mogu da pomognu u koordinaciji brige o pacijentima koju obavljaju drugi članovi multidisciplinarnog tima za zdravstvenu negu, kao što su terapeuti, lekari i lekari. Medicinske sestre pružaju brigu i međusobno zavisno, na primjer, sa liječnicima, i samostalno kao profesionalci za njegu.