Njemačka je već zadnji nekoliko godina postala obećana zemlja za mnoge Balkance. Mnogi odlaze danas u Njemačku kako bi obezbijedili sebi i svojim porodicama bolje uslove za život a sada se pjavila i jedna informacija koja će mnoge Balkance da obraduje.

O poslu:

Profesija je zanimanje koje se zasniva na specijalnoj obrazovnoj obuci, čija je svrha pružiti nepristrasne objektivne savjete i usluge drugima, za direktnu i određenu naknadu, potpuno osim očekivanja drugih poslovnih dobitaka. Termin je skraćivanje termina “liberalna profesija”, što je, s jedne strane, anglicizacija francuskog izraza “profession libérale”. Prvobitno pozajmljene od strane engleskih korisnika u 19. stoljeću, ponovno su posuđene od strane međunarodnih korisnika od kasnog 20. stoljeća, iako se čini da izrazi (gornja sredina) klase ne preživljavaju retranslaciju: “liberalne profesije” (2005/36 / EC) “oni koji se praktikuju na osnovu relevantnih profesionalnih kvalifikacija u ličnom, odgovornom i profesionalno nezavisnom kapacitetu od onih koji pružaju intelektualne i konceptualne usluge u interesu klijenta i javnosti “.

Rečeno je da profesija nije trgovina, a ne industrija.

Prvobitno, bilo kakva regulacija profesija bila je samoregulacija putem tijela kao što je Kolegij liječnika ili kafića suda. Uz sve veću ulogu vlade, statutarna tijela sve više preuzimaju tu ulogu, a njihove članove imenuje ili profesija ili (sve više) vlada. Prijedlozi za uvođenje ili poboljšanje zakonske regulacije mogu biti prihvaćeni od strane profesije kao zaštita klijenata i povećanje njihovog kvaliteta i ugleda, ili kao ograničavanje pristupa profesiji i na taj način omogućavanje naplaćivanja viših naknada. Može se odupreti kao ograničavanje slobode članova da inoviraju ili praktikuju kao svoju profesionalnu prosudbu koju smatraju najboljom.

Preporučeno
Loading..