Potrebno je da pogledate saobraćajnu situaciju na slici, pa pokušajte da za manje od minut date odgovor.

Ova raskrsnica na slici nema semafore, a nema ni saobraćajnice da reguliše saobraćaj. Na njoj se nalaze tri automobila, čije kretanja regulišu “obrnuti trougao” i jedan saobraćajni znak obavještava. Pažljivo pogledajte saobraćajnu situaciju na raskrsnici, pa pokušajte da date odgovor na pitanje:

U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil na raskrsnici?

1. Samo u smjeru B,
2. U smjerovima A i C,
3. Samo u smjeru A,
4. U smjerovima A i B,
5. U bilo kojem smjeru

Odgovor je slijedeće:
Saobraćaj na raskrsnici regulišu saobraćajni znaci obrnuti trokut, odnosno, ukrštanje sa putem prvenstva prolaza i znak koji vozače obavještava da iza njega nastupa prestanak puta sa jednosmjernim saobraćajem.

Kako niti jedan od ovih saobraćajnih znakova ne zabranjuje vožnju ni u jednom od smjerova, tačan odgovor je pod brojem pet, odnosno, plavi automobil može da se kreće u bilo kojem od tri ponuđena smjera.

Ali, situacija na slici ostavlja mogućnost i za još jedno tumačenje. Iako na raskrsnici ne postoji nikakva dodatna saobraćajna signalizacija, činjenica da jednosmjerna ulica iz koje automobili izlaze na ulicu sa pravpm prvenstva ims tri trake, mogla bi da bude uređena tako da automobili prethodno moraju da se prestroje u jednu od tri trake, u zavisnosti od smjera u kojem namjeravaju da se kreću. Iako to ovdje nije slučaj u ovakvoj situaciji tačan odgovor bi bio pod brojem tri.

Preporučeno