Često ljudi dolaze s nekim novim izumima koji mogu da u značajnoj mjeri unaprijede kvalitetu našeg života, ali ponekad je i cilj da pomoću njih sačuvamo dragocjena sredstva.

U našem današnjem članku vam donosimo trik ili bolje rečeno izum koji može da vam pomogne da uštedite i vaš novac, ali i da čuvate vodu u svom domaćinstvu. Sigurno ste svi primjetili da noviji toaleti imaju dva dugmeta, jedno veće i jedno manje. Ona nisu tu bez razloga, te zapravo manje dugme je za rezervoar koje u sebi drži tri do 4.5 litra vode, a ono veće drži šest do devet litara.

Ono što je bila ideja proizvođača i kreatora ovako oformljenih vodokotlića jeste da poslije male nužde pritisnete manje dugme, te na taj način iskoristite manje litara vode nego što biste inače iskoristili ako koristite one starije tipove i modele vodokotlića koji imaju samo jedno dugme za sve.

Iako se ovo kod nas najviše pojavljivalo u javnim toaletima, u tržnim centrima i slično, kako se proširila informacija da se na ovaj način godišnje može sačuvati i do dvadeset hiljada litara vode u domaćinstvu, sve više običnih građana koji renoviraju svoja kupatila, ubacuju i ove praktične vodokotliće, s namjerom da sebi olakšaju život.

Ovo je pohvalno i sa ekološkog stanovišta, kako smo svjesni da iz godine u godinu voda postaje jedan od najbitnijih resursa za opstanak živog svijeta na Zemlji, uključujući i opstanak naše vrste, koja je nažalost napravila za planetu više štete nego koristi i to je nešto oko čega se svi slažu.