Nakon što su misteriozno nestali Davor Dragičević i Suzana Radanović mnogi su pomislili da je Milorad Dodik likvidirao Davora Dragičevića. Nakon što nije danima bilo nikakvih informacija o njemu, Davor se javio i rekao da je dobro te da se nalazi na sigurnom. On je istakao da borba ostaje ista i da je jedini i osnovni cilj da se otkrije ko je likvidirao Davida Dragičevića. Davor je istakao da se pokušava skrenuti pažnja te istakao da ukoliko mu se nešto dogodi znat će se ko su krivci.

U nastavku pogledajte ovaj video i sve će vam biti jasno.

Pravda je pravna ili filozofska teorija kojom se upravlja pravdom. Kao i kod većine filozofski vođenih disciplina, koncept pravde se razlikuje u svakoj kulturi. Stara grčka teorija pravde postavila je antički grčki filozof Platon u svom radu Republika. Zagovornici teorije božanske komande kažu da pravda dolazi od Boga. Teoretičari kao što je Džon Lok iz 17. veka zagovarali su prirodna prava kao derivat pravde. Mislitelji u tradiciji društvenog ugovora tvrde da je pravda izvedena iz zajedničkog dogovora svih zainteresovanih.

U 19. stoljeću utilitaristički mislioci, uključujući Johna Stuart Mill-a, rekli su da je pravda ono što ima najbolje posljedice. Teorije distributivne pravde odnose se na ono što se distribuira, između koga se distribuira i koja je pravilna distribucija. Egalitarci tvrde da pravda može postojati samo unutar koordinata jednakosti. John Rawls je koristio teoriju društvenog ugovora kako bi pokazao da je pravda, a posebno distributivna pravda, oblik pravednosti. Teoretičari imovinskih prava (kao što je Robert Nozik) uzimaju deontološki pogled na distributivnu pravdu i tvrde da pravda zasnovana na imovinskim pravima maksimizira ukupno bogatstvo ekonomskog sistema. Teorije retributivne pravde se bave kažnjavanjem za nedjela. Restorativna pravda (koja se ponekad naziva i “popravna pravda”) je pristup pravdi koji se fokusira na obnavljanje onoga što je dobro i nužno se fokusira na potrebe žrtava i počinilaca.

Preporučeno
Loading..