Vlada Srbije je donijela novu odluku.

Naime, Vlada Srbije je formirala radne grupe za utvrđivanje potreba mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini koje su u radu sa labaratorijskim ispitivanjima na prisusrvo virusa SARS-CoV-2, u najnovijem Službenom glasniku je objavljeno.

Njihov zadatka je da pripremaju pregled utvrđenih potreba mikrobioloških laboratorija, a pogotovo u pogledu kadrova, uslova za rad, materijalne opremljenosti i kadrova.

Oni imaju u još jedan zadatak a to je da utvrde potrebu za otvaranje novih mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini, tačnije treba da pripreme prijedlog mreže mikrobioloških laboratorija koje će da rade ispitivanje na virus SARS-CoV-2.

Isto tako se i očekuje da se predlože i strateški pravci djelovanja u mikrobiološkoj dijagnostici korona virusa.
Predsjenik će da bude prof. dr Berislav Vekić koji je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Nakon toliko vremena od kako je korona virus zastuplje, i dalje se o njemu zna jako malo i danas dan naučnici otkrivaju novosti o njemu i nove simptome koji na njega ukazuju. O lijeku nema puno da se govori, jer o njemu nema i traga ni glasa, samo postoje neke glasine koje nisu potvrđene. Ljudi sve više gube strpljenje pa se zato mnogi ne pridržavaju mjera, zbog čega doprinose i još veće broju zaraženih. Brojevi nažalost svaki dan sve više i više rastu, pa tako se ne može zaključiti kada je moguće da virus prestane da se širi. Jedino što je bitno jeste da moramo shvatiti da su maske i distanca obaveze kada je u pitanju korona virus.

Preporučeno