U svim medijima više nego je očito da su vesti vezane samo za crnu hroniku, a te su vesti na neku drugu temu koje zaokupljuju pažnju javnosti veoma retki. Tako je ova tema i više zanimljiva mnogima u regiji, a radi se o pojavi koja je iznenadila mnoge putnike na trajektima na jadranskoj obali u Hrvatskoj, posebno na području od grada Ploče pa do Makarske rivijere.

Kako ste mogli da pročitate u samom naslovu, radi se o tome da je more pri hrvatskoj obali promenilo boju i to na širem području obale, te je nekoako postalo zelenkasto braon, a sve je to uspio da snimi i satelit NASA. Neki od svedoka za ove promene su dali svoje izjave za medije, a jedan od putnika na trajektu je novinarima rekao sledeće: “Svi smo primetili da je more potpuno drugačije boje nego inače, i to na ogromnom prostoru.”

Također, mediji kojima je ovaj putnik dao izjavu je objavio da su ovakve promene u moru najverovatnije uzrokovane bujicama, koje su se pojavile na reci Neretvi poslednjih dana, a koje su nastale usled obilnih padavina. Iz toga je Neretva promenila boju, pa je pri ulevanju u Jadransko more došlo do promene boje i samoga mora, a tu vodu su struje odnele sve do Makarske. Ovu promenu je uspio da uoči i satelit NASE, a možete da vidite i šta su oni pisali povodom te promene. U svakom slučaju se čini da nema razloga za zabrinutost, i da će se s vremenom sve to vratiti na staro kako smo i navikli.

Preporučeno