Ko bi rekao da vreme leti tako brzo, i da je već prošlo punih 40 dana, od kako je monstrum sa cetinja, Vuk Borilović smaknuo 10, a ranio najmanje 15 osoba, i to uglavnom svojih komšiaj i prijatelja. Cella potera za njim trajala je punih 45 minuta, da bi nakon toga sa 5 metaka i on bio ubijen na licu mesta. 

Još uvek se rapsravlja, da li ga je ubio civil za kojeg se još uvek ne zna ko je u pitanju, ili je u pitanju neko iz same policije. Svakako da je najviše tuge bilo na groblju na Cetinju gde se odala pomen za Natađšu i njena dva sina, koji su prvi nstardali u sumanutom pohodu. Oglasili ssu se njihovi baba i deda, koji su napisali ssledeće: ” Кrik do neba. Anđeli naši, naše izgubljene sreće, krvnička ruka zajedno sa svojom porodicom uze vam živote, vašu mladost, lepotu i sve snove vam sruši. Monstrumi nisu od njihove zlobe, mržnje i ljubomore mogli da gledaju vas sretne, lijepe i uspješne.

Najo, ljepoto, lavice naša, ne možemo i nećemo da prihvatimo da nam nećeš više doći sa tvoja dva anđela, onako sretni, nasmejani kao zadnjeg dana kada ste nam izginuli. Tvoj tajo i brat su slomljeni od bola i velike tuge za vama. A ja, Najo moja, živim sa pola života, da bih ti brata, a njihovog uja održala u životu. Znam, srećo moja, da bi i to tvoja želja bila, jer ste se voljeli neizmerno. Vaši kratki životi su nas učinili najsretnijim, zato, sreće naše, neće proći nijedan sekund da ne budete dio našeg života koji će biti težak sve dok vam se ne pridružimo. Кako će vam vaš Roki, krvnici mu dom iskopaše”.

Preporučeno