Danas na društvenim mrežama i na internetu uvek možemo da pronađemo sve ono što nas zanima, pa je samo jedan klik dovoljan da istražimo sve ono što nas zanima. Ono što je neizostavno je to kada su u pitanju društvene mreže da svaki dan naiđemo na neki post koji je posvećen zdralvju, da li bi bila u pitannju neka ispovest ili možda neke priča, ili ipak neki saveti koji su jako važni. Kako ste i sami mogli da zaključite u nastavku ovog teksta pišemo o jednom problemu sa kojim se većina suočava, a evo o čemu se radi.

Prema pisanju stranih medija, srčana insuficijencija je jako ozbiljan zdravtsveni problem, koji nastaje kada srce više nije u stanju da pumpa dovoljno krvi, što znači da ne obezbeđuje potrebno snadbijevanje organizma krvlju. Faktori rizia za ovu bolest su visok krvni pritisak, gojaznost, prekomerna konzumacija alkohola i starost, a lekari preporučuju da počnete da je lečite čim dobijete svoju dijagnozu.

Svakim danom je sve više i više osoba koje su oboljele od ove bolesti, pa se tako očekuju da će do 2040 godine mnogo više lkudi patiti od ove bolesti, procenjenuje se da od 1-2 posto ukupng stanovništva razvenih zemlaja ima srčanu insufijenciju, a smao 50 osto pacijenata sa uznapredovanom bolešću preživit će pet godina, prema podacima Američkog udruženja za kardiovaskularno zddralvje. Srčana insfuficijencija je relativno česta bolest, ali bez obzira na to ljudi ipak ne znaju koji su to njeni simptomi.

Preporučeno