Ono što je normalno jeste da kada se dvoje odraslih osoba zaljube, da će na kraju da stupe u brak, a nakon toga je prirodni korak da dobiju i dete. Kada se sazna da je supruga u drugom stanju, kreće i razmišljanje o imenu deteta. Tako svi roditelji u tim situacijama znaju da imaju čitave spiskove muških i ženskih imena. Nije baš lako pronaći pravo ime, i nije lako naći dogovor između dva roditelja, kada je ime naslednika u pitanju, pa se nekada postižu kompromisni dogovori da tada daje ime ako se rodi ćerka i da mama daje ime ako se rodi sin ili obrnuto.

Poslednje vreme je veoma često da se desi daju stara i tradicionalna imena, pa je jako često dda beba dobje ime po nekom pretku ili po nekom verskom liku, svecu ili tako nešto. Postoje i neka imena čije značenje baš i ne obećava mnogo, pa je za svakoga roditelja dobro da malo istraže značenje odrećnih imena pre ih daju naslednicima. Do skroa su se deci davala veoma moderna i što kraća iena, a u poslednje vreme se situacija po tom pitanju promenila, pa tako se naslednicima daju stara iena i neobična.

Imena često, posebno oderna, nemaju nikakva značenja ali neka stara imaju neku svoju istoriju, pa je tak i sa ovim imenom o kojem pišemo o ovom tekstu. Ooov je ime jako popularno u Srbiji, a radi se imenu Nena koje je često, izvorno sprsko ime, koje je često u Srbiji. ali i u Bosni i Hercegovini, kao i u Crnoj Gori.

Smatra se da ovo ime vodi poreklo od glagola nadati se ili očekivati, a opsižno se davalo u starim vremenima deci koja nisu bila planirana i koja su na svet došla nenadano. Neki stručnjaci smatraju da je ovo ime nastalo od negacije gllagola želeti, odnosno da dete sa tim imenom je neželjeno.

Preporučeno