4. maj bila je nedelja ubičajeni televizijski program prekinuo je crni ekran. Trajao je 30 sekundi, a onda je Miodrafg Zdravković, unapred određen glavni spiker Televizije Beograd, izrekao do tada nezamislivu rečenicu “Umro je drugi Tito”. “Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije”, saošteno je.

Tako je ovim rečima Zdravković, tačno u 18;50 višemilionskom auditorijumu “od Triglava do Đevđelije” potvrdio najcrnje slutnje, doživotni predsednik SFRJ i Saveza komunista, vrhovni komadant oružanih snaga zemlje, čelnik Pokreta nesvrstanih i čovek kkoji je upravljao Jugoslavijom punih 35 godina, Josip Broz Tito, preminuo je u Ljubljani, samo nekoliko dana pre svog 88. rođendan.

Sa ovom šokantnom, ali kratkom saoštenju prethodila je višemesešnna broba lekara u Ljubljani da predsednik SFRJ održe u životu. Tokom nje u titu je amputirana noga, a poslednje dane proveo je u komi iz koje se zapravo nikada ni nije probudio. Doktor Milomir Stanković u to vreme bio je jako mlad doktro smeđšten na dužnost dežurnog lekara pored Titove postelje. Zadatak mu je bio da zapisuje, dijagnoze, prognoze lekara, terapije koje predsednik uzima. Preminuo je u decembru 2019. godine kao jedan od poslednjih svedoka poslednjih dana jugoslovenskog maršala.

O svim događajima kojima je svedočio prvi put je progovorio u knjizi “Tito između života i smrti” objavljeno je teko 2016 godine, a o svojim sećanjima pričao je i u emisiji Mire Adanje Polak na RTS-u. Upravo sedeći pored Titovog bolničkog kreveta doktor Stanković je čuo i poslednje reči Josipa Broza. “Kad je video da je sve propalo njegove poslednje reči su bile: “Šta sve ovo treba da znači?!” E sad, da li se to odnosilo na neke odluke koje je donosio ili na lekare koji su mu obećavali da će terapija uspeti, ne znam… Sredinom februara 1980. Tito već nije mogao da govori i do kraja života je bio u veštačkoj komi”, ispričao je doktor Stanković.

Preporučeno