Kada su u pitanju najraniji tajni izveštaji u kojima se razmatra Titov identitet jeste ovaj koji je sačinjen septembra 1942. godine. Jozef Vaclaj, Toša Tišmar, Tihomir Tom(č)ić, Kamilo Horvatin, Ivan Brozović, Filip Filipović, Niderle, Lebedev, Josip Tomanek su samo neki od identiteta koje su pripadnici Gestapoa pripisivali su osobi sa nadimkom Tito.

Također, aktuelne su i nedoumice oko pravo identiteta Josipa Broza Tita i danas nakon četiri godine od njegove smrti. Pored brojnih knjiga objavljenih na prostoru bivše Jugoslavije i studija inostranih obaveštajnih službi, zbog misterije koja okružuje ličnosti doživotnog predsednika SFRJ glavu je lomila i jedna od najozloglašenijih tajnih policija u istoriji.

U ovim tajnim do sada neobjavljenim dokumentima u koje je Njuzvik imao uvid, vidi se kako su oficiri SS od 1941. do 1943 godine imali ozbljinih poteškoća da utvrde ne smao kako Tito uopšte izgleda već i ko je on, odakle se zapravo “stvorio” i kakva je njegova agenda. Također, jedan od ranijih tajnih izveštaja u kojima se razmatra Titov identitet sačinjen je septembra 1942. godine na osnovu saslušanja nemačkih oficira zarobljenih posle partizanskog napada na nacističku fabriku metala u Livnu i oslobođenih prilikom dogovorene razmene zatvorenika.

Potom je tokom zarobljeništa nemački oficir imao jedinstvenu priliku da razgovara sa Titom, a jedan od njih je dao sledeće svedočanstvo: “O Titu se može reći da je nakon zabrane Komunističke partije u Jugoslaviji bio njen nezvanični vođa. Treba reći da je u Španskom građanskom ratu zauzimao visok položaj i pod svojom komandom imao jedinicu veću od brigade…” pričao. Ostatak teksta možete da pročitate ovde.

Preporučeno