Bliži se završetak suđenja Zoranu Marjanoviću, navodnom izvršiocu ubistva njegove supruge, pevačice Jelene Marjanović, u aprilu 2016. godine. Po prvobitnoj presudi, osuđen je na 40 godina zatvora, ali se nakon toga žalio Apelacionom sudu. Najnoviji dodatak dokazima predstavljenim na sudu je serija fotografija snimljenih u vremenskom okviru u kojem se vjeruje da se zločin dogodio.

 

 

Ove slike prikazuju nasip na kojem se vidi Zoran Marjanović. Fotografije su snimili novinari koji su tragali za Jelenom. Svi potrebni koraci u dokaznom postupku su obavljeni, osim predstavljanja fotografija. Ove slike će biti predstavljene na ročištu zakazanom za 4. maj, nakon čega će uslijediti završne riječi i optužbe i odbrane. Sud će potom doneti presudu da li je Zoran odgovoran za ubistvo supruge Jelene. Ako bude proglašen krivim, sud će odlučiti o odgovarajućoj kazni. Bitno je napomenuti da je tim odbrane ranije za svjedoke tražio pjevačicu Indi i Sandru Afriku. Ovi svedoci su svedočili o bliskom prijateljstvu sa Jelenom i dobrim odnosima sa Zoranom, sa ciljem da otklone svaki motiv za Zoranovo navodno ubistvo supruge. Međutim, drugi svedoci su tokom suđenja svedočili da su Jelena i Zoran bili u negativnom odnosu, što bi moglo da bude motiv za zločin.

 

 

Nakon što se iznesu završne riječi advokata i konačni dokazi, suđenje će se nastaviti u fazu izricanja kazne. Iako je ovo suđenje skrenulo pažnju na određenu situaciju, ono je također naglasilo šire pitanje nasilja nad ženama koje zahtijeva hitnu pažnju i rješavanje. Svaka optužba za nasilje nad ženama mora biti temeljno i ozbiljno istražena kako bi se osiguralo zadovoljenje pravde i zaštita žrtava. Ovaj slučaj služi kao podsjetnik da je neophodno podići svijest o pitanju nasilja nad ženama, te osigurati resurse i podršku za osnaživanje i zaštitu žrtava. Nasilje nad ženama je kritično društveno pitanje koje zahtijeva saradnju svih društvenih aktera, uključujući zakonodavce, pravosudni sistem, organizacije civilnog društva i pojedince. Za borbu protiv ovog problema neophodno je edukovati ljude o štetnim posljedicama nasilja nad ženama, promovirati rodnu ravnopravnost i osigurati da žrtve imaju pristup potrebnoj podršci i zaštiti koja im je potrebna.

 

 

 

Preporučeno