Ono što danas nikako ne možemo da poreknemo jeste da živimo u jako teškom vremenu i to je istina širo sveta. Na našim prostorima je to pogotovo istina, a zbog zamršene političke situacije i etničkih tenzija, naše države ne uspeva da napreduju i mnogo stanovništva jedva da sastavi kraj sa krajem, dok političari i lopovi žive kao carevi.

Danas upravo zbog svega toga veliki broj ljudi ide van granica južnoslavenskih zemalja u potrazi za boljim prilikama. Mnogo je tužno videti da mlade osobe rade svakakve poslove iako možda imaju znanje i umeće da rade nešto bolje, a to je sve je rim njihove domovine ne mogu pružiti dobre karijere.

Ali nek su i u doba Jugoslavije kada je na ovim prostorima bilo daleko bolje išli van da rade. I tada je Nemačka primala sa naših prostora a jedan čove po imenu Slobodan Zdravković je tamo radio četrdeset godina, a u 76 godini života se vratio s mnogo novca u Srbiju.

Celi taj novac i imovinu koje je stekao je želio da podeli sa nekom srodnom dušom pa se potrudio i dao je oglas u novine gde je objasnio svoju situaciju. On je rekao d aima nemačku penziju i dosta novca ali da je usamljen i da traži životinu saputnicu. Njemu su se tri žene javile na oglas, a on je zamolio čistačicu da uzme slobodan dan da nasamom porazgovara sa ženama. Posle je njega čistica zatekla mrtvog u obijenom i porazbijanom stanu, što govori o tome kako ne treba nikada biti oprezan kad je u pitanju traženje partnera sa suživot. Koje je vaše mišljenje o tome?

Preporučeno