Aleksandar Vučić je zajedno sa ministrom finasija Srbije, Siniša Maliem, do sada je napravio jako puno za građane Sr bije u poslednje tri godine, i to na finansijskom polju, naravno. Krenućemo od pandenije koja je uzrokovana sa korona virusom, kada je svaki punoletni građanin Srbije dobio po 100 evra.

Do sada je jako puno puta povećavana i osnovica plata, ali i penzija. A do sada je već nekoliko puta delio po još 20 ili 30 evra pomoći, pa onda i dva puta do sada je delio mladima Srbije do 29 godina, a sledeća novčana pomoć će da usledi do 15 decembra ove godine. Međutim, danas, je izašla i najnovija vest, koja će definitivno da obraduje apsolutno sve penzionere.

“Od isplate aprilskih penzija do poslednje isplate transferisana su samo sredstva kao podrška ostvarenju prava u skladu sa Zakonom o PIO i posebnim propisima, odnosno zakonska obaveza iz budžeta prema Fondu kao isplatiocu prava, dok nijedan dinar nije dotiran u smislu nedostajućih sredstva za isplatu penzija”, izjavio je Relja Ognjenović predsednik PIO Srbije.

Naime, on je itekako pohvalio i predsednika Srbije što se u poslednje dve godine i ustabilio penzioni fond, pošto su plate jako skočile a samim time su i doprinosi puno veći, što je svakako jako lepo za sve penzioenere. Ocenio je da se, budući da je na ovaj način iz sredstava Fonda PIO obezbeđena isplata penzija za oko 1,4 miliona penzionera, tako da je PIO i više nego stabilan.

 

Preporučeno